ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΙΑΣ AD BLUΕ PEUGEOT BOXER O.E ORIGINAL EQUIPMENT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΙΑΣ AD BLUΕ PEUGEOT BOXER O.E ORIGINAL EQUIPMENT

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΙΑΣ AD BLUΕ PEUGEOT BOXER O.E ORIGINAL EQUIPMENT
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 652/2023
ΑΔΑ 6ΝΚΞΟΡ1Π-ΓΒ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear