ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 43/26-04-2018
ΑΔΑ 6Ξ5ΚΟΡ1Π-Π14, 6Χ70ΟΡ1Π-ΜΒΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear