ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 136/10-08-2018
ΑΔΑ 6ΕΒ3ΟΡ1Π-ΩΟΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003944166
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear