ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE
Αριθμός Εντολής 112/14-11-2019
ΑΔΑ ΨΠΦΙΟΡ1Π-ΘΗΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear