ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (ADBLUE) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (ADBLUE) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (ADBLUE) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ (Η
Αριθμός Εντολής 14/20-01-2018
ΑΔΑ Ψ7ΓΘΟΡ1Π-ΜΥΣ
ΑΔΑΜ 18PROC002972717
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear