ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Διάλυμα ουρίας ADBLUE 10L τμχ.50
Αριθμός Εντολής 42/20-04-2022
ΑΔΑ 6ΕΔ9ΟΡ1Π-0ΑΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2022 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear