ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MERCEDES SPRINTER CDI 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MERCEDES SPRINTER CDI 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MERCEDES SPRINTER CDI 313 - ΚΗΗ 7191 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 167/25-10-2017
ΑΔΑ ΨΤΑ7ΟΡ1Π-ΦΨΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear