ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΌ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ COVID 19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΌ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ COVID 19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΌ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ COVID 19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ55/04-09-2020
ΑΔΑ ΩΛΒ8ΟΡ1Π-Ι4Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear