Προμήθεια δελτίου παράδοσης επιτόκου ΑΕ 533/10-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια δελτίου παράδοσης επιτόκου ΑΕ 533/10-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Παράδοσης Επιτόκου Λεχωίδας Νεογνού τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμηση να αρχίζει από 000001 και να αποτελείται από 50 φύλλα (το πρώτο φύλλο σε κάθε τριπλότυπο θα είναι πενταχρωμία), Τεμ. 100
Επισυνάπτεται δείγμα
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 533/2022
ΑΔΑ ΨΩΘ7ΟΡ1Π-ΒΥΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear