ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΛΟΚ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 57/26-02-2018
ΑΔΑ Ψ55ΟΟΡ1Π-ΔΥΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear