ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Α4 (τριπλότυπα των 50φ) 400τεμ.
Αριθμός Εντολής 421/23-08-2017
ΑΔΑ ΩΠΜ7ΟΡ1Π-ΥΡΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear