ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ (1-50) 500τεμ.
2) ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ (1-75) 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 29/05-04-2023
ΑΔΑ 66ΥΣΟΡ1Π-35Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear