Προμήθεια δελτίων μεταφοράς ασθενών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια δελτίων μεταφοράς ασθενών

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια δελτίων μεταφοράς ασθενών
Αριθμός Εντολής 87/12-03-2020
ΑΔΑ 97Λ3ΟΡ1Π-ΨΗΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear