ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ μπλοκ Α4 (τριπλότυπα των 50φ)
Αριθμός Εντολής 104/24-04-2018
ΑΔΑ ΩΧ5ΞΟΡ1Π-Ι45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear