ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 488/17-04-2019
ΑΔΑ ΩΥΔ9ΟΡ1Π-ΒΗΝ
ΑΔΑΜ 19PROC004811152
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear