ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 3793/29-08-2017
ΑΔΑ ΩΤΨΔΟΡ1Π-ΘΔ8
ΑΔΑΜ 17PROC001869369
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear