Προμήθεια Δελτίων Ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ΕΚΑΒ Ρόδου και Σύρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Δελτίων Ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ΕΚΑΒ Ρόδου και Σύρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ( ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 11/2019
ΑΔΑ Ψ4ΦΘΟΡ1Π-ΘΤΔ
ΑΔΑΜ 19PROC004644705
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear