ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/5-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/5-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ24/05-10-2020
ΑΔΑ ΨΟΖΛΟΡ1Π-Ε9Ρ
ΑΔΑΜ 20PROC007535801
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear