ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ19/16-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ19/16-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΠ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ19/16-09-2019
ΑΔΑ ΨΜΚΒΟΡ1Π-ΥΨ4
ΑΔΑΜ 19PROC005579503
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear