ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ23/04-10-2021
ΑΔΑ 6Λ3ΩΟΡ1Π-Θ2Φ
ΑΔΑΜ 21PROC009320862
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear