ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 200.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 10/28-01-2022
ΑΔΑ ΨΒ77ΟΡ1Π-6ΟΚ
ΑΔΑΜ 22PROC010137711
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear