ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 80.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 100/14-06-2021
ΑΔΑ Ψ960ΟΡ1Π-7ΑΒ
ΑΔΑΜ 21PROC009077613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear