ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΣΥΝ 37/2020
ΑΔΑ 6Β27ΟΡ1Π-ΑΥΥ
ΑΔΑΜ 20PROC006898336
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear