ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 2.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 57/20-02-2020
ΑΔΑ Ω3ΦΥΟΡ1Π-ΟΕ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear