ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή MANICO TELESCOPICO Dx SILVER SEDIE Κωδ.ST30437 2τεμ.
MANICO TELESCOPICO Dx SILVER SEDIE Κωδ.ST30457 1τεμ.
Αριθμός Εντολής 499/25-09-2017
ΑΔΑ 6ΝΖΓΟΡ1Π-52Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear