ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 68 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 139/05-10-2018
ΑΔΑ 7ΑΠΧΟΡ1Π-741
ΑΔΑΜ 18PROC003841380
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear