ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 241/26-05-2017
ΑΔΑ Ω3ΜΔΟΡ1Π-ΦΣΞ
ΑΔΑΜ 17PROC001570765
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 10 | Σήμερα: 1
Bear