ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 95/2019
ΑΔΑ Ω2ΣΙΟΡ1Π-ΗΩΝ
ΑΔΑΜ 19PROC004998824
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear