ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΕΥΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ) 1.000κιλά
Αριθμός Εντολής 29/03-02-2021
ΑΔΑ ΩΛΖΞΟΡ1Π-ΟΟΓ
ΑΔΑΜ 21PROC008229997
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear