ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 37/22-01-2020
ΑΔΑ ΩΦ7ΞΟΡ1Π-ΕΥΘ
ΑΔΑΜ 20PROC006470270
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear