ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 504/2017
ΑΔΑ ΨΦΚΘΟΡ1Π-2ΛΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear