ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 171/18-10-2017
ΑΔΑ ΩΚ1ΙΟΡ1Π-ΣΤ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear