ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αριθμός Εντολής Γ10/06-02-2020
ΑΔΑ ΩΙΩ0ΟΡ1Π-6ΕΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear