ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦHΜΑΤΟΣ MONITOR M-SERIES ZOLL 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 45/22-01-2019
ΑΔΑ 61Ξ0ΟΡ1Π-ΘΝΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear