ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1322/2018
ΑΔΑ ΩΓΡΧΟΡ1Π-7Ω0
ΑΔΑΜ 18PROC002814575
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear