ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1 CPV: 30197643-5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80gr ΔΕΣΜΙΔΕΣ 500σελ. ΤΕΜΑΧΙΑ: 200
2 CPV: 30197643-5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 120gr ΔΕΣΜΙΔΕΣ 250σελ. ΤΕΜΑΧΙΑ: 20
Αριθμός Εντολής 67/01-04-2020
ΑΔΑ 6ΠΣ6ΟΡ1Π-ΤΥΩ
ΑΔΑΜ 20REQ006583756
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear