Προμήθεια χαρτιού Α4 για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια χαρτιού Α4 για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 27/2019
ΑΔΑ Ψ6Ζ4ΟΡ1Π-32Λ
ΑΔΑΜ 19PROC004640816
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear