ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) CPV-30197643-5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80gr ΔΕΣΜΙΔΕΣ 500σελ. TEMAXIA 200 ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ-768,80€
2) CPV-30197643-5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 120gr ΔΕΣΜΙΔΕΣ 250σελ. TEMAXIA 20 ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ-99,20€
Αριθμός Εντολής 2/03-02-2021
ΑΔΑ ΨΞΤ3ΟΡ1Π-ΟΝΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear