ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80gr, ΔΕΣΜΙΔΕΣ 500σελ.
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 120gr, ΔΕΣΜΙΔΕΣ 100σελ.
Αριθμός Εντολής 75/23-05-2019
ΑΔΑ Ω8ΕΤΟΡ1Π-ΠΦΩ
ΑΔΑΜ 19PROC005068087
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear