ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2036/2018
ΑΔΑ ΨΘΘΔΟΡ1Π-ΧΨΤ
ΑΔΑΜ 18PROC002691500
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear