ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 33/19-03-2020
ΑΔΑ 6ΒΨ6ΟΡ1Π-ΣΤΡ
ΑΔΑΜ 20PROC006662858
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear