ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1147/2018
ΑΔΑ Ω090ΟΡ1Π-ΩΚΘ
ΑΔΑΜ 18PROC002760843
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear