ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (AED)
Αριθμός Εντολής 113/10-05-2019
ΑΔΑ Ω4Σ6ΟΡ1Π-ΛΩΦ
ΑΔΑΜ 19PROC005104544
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear