ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης 81/20/2020
ΑΔΑ ΨΚΖΖΟΡ1Π-9Λ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear