ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (ΑΕD), ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (ΑΕD), ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (ΑΕD), ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 54/17/2017
ΑΔΑ 73Μ6ΟΡ1Π-ΝΔΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear