ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 85/24-04-2020
ΑΔΑ 94Ο0ΟΡ1Π-ΧΝΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006873184
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear