ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 507/2017
ΑΔΑ 65ΑΡΟΡ1Π-Μ0Γ
ΑΔΑΜ 18PROC002607049
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear