ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ZOLL AED ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ZOLL AED ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ PADZ ZOLL AED 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 15/28-01-2021
ΑΔΑ ΨΗΑΥΟΡ1Π-ΧΔ1
ΑΔΑΜ 21PROC008162894
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear