ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ STATPADZ II ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β8/21-3-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ STATPADZ II ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β8/21-3-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 48 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ STATPADZ II ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης Β8/2018
ΑΔΑ ΨΔ9ΧΟΡ1Π-5ΞΗ
ΑΔΑΜ 18PROC002840432
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear