ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)
Αριθμός Εντολής 142/03-06-2020
ΑΔΑ Ω6ΑΝΟΡ1Π-ΟΡΜ
ΑΔΑΜ 20PROC006857536
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear